Fiscaliteit 2017-03-25T16:59:02+00:00

Fiscaliteit

Reken op Fiscura voor fiscale begeleiding van de meest noodzakelijke basisbehoeften tot zeer specifieke materies.

Fiscale begeleiding

Onze bijstand inzake fiscaliteit strekt zich uit over de meest noodzakelijke basisbehoeften tot zeer specifieke materies.

Zowel voor uw personenbelasting als vennootschapsbelasting is een optimale schikking van uw activiteiten, correcte weergave van de toestand en een vakkundige aangifte onontbeerlijk!

  • Bijstand bij controles van BTW en directe belastingen
  • Opstellen en verdedigen van bezwaarschriften
  • Het opmakenn en indienen van BTW aangiften, listings en intracommunautaire opgaven
  • Advies op fiscaal, boekhoudkundig en vennootschapsrechterlijk vlak
  • Advies bij pensioen- en successieplanning
  • Analyse en bespreking van fiscale optimalisaties
  • Advies op het vlak van de onroerend goed fiscaliteit

Als gids en adviseur zorgen wij ervoor dat u geen kansen mist en uw belastingdruk efficiënt wordt geminimaliseerd.

Contacteer ons