Boekhouding 2017-03-25T16:53:15+00:00

Boekhouding

Uw boekhouding is de barometer van uw onderneming, een weerspiegeling van de verwezenlijkingen en van de bestaande zwaktes maar ook van opportuniteiten.

Uw boekhouding, de barometer van uw onderneming

Voor een ondernemer is zijn boekhouding meer dan alleen maar een last en wat cijfertjes. Uw boekhouding is de barometer van uw onderneming, een weerspiegeling van de verwezenlijkingen en van de bestaande zwaktes maar ook van opportuniteiten.

Het voeren van een boekhouding is meer dan een wettelijke verplichting, het is één van uw belangrijkste financiële beleidsinstrumenten.

Maar u staat er echter niet alleen voor…

We verwerken en/of superviseren uw boekhouding volgens de wettelijke voorschriften(van de registratie van de boekhoudkundige documenten tot en met het opstellen van de jaarrekeningen).

 • Opvolging van wettelijke en statutaire verplichtingen
 • Het opmaken van de balans en resultatenrekening
 • Opmaken en neerleggen van de jaarrekening en notulen
 • Opmaken van tussentijdse rapporteringen
 • Opstellen exploitatierekening voor éénmanszaken
 • Opmaken balans voor vennootschappen
 • Bespreken van alle resultaten
 • Opstellen businessplan
 • Periodieke forecasts
 • Financiële analyse met heldere en begrijpbare toelichtingen
 • Controle en/of opmaak van BTW-aangiftes & intrastat

Als kantoor staan wij in voor het verlenen van een kwalitatieve dienstverlening.

Samen met u optimaliseren wij uw dossier.

Contacteer ons